Galerij

Beste Mijnheer Kruithof,

Hoe ziet United Objects er uit door de ogen van een ander? Lees Kris haar brief aan filosoof Jaap Kruithof (1929-2009).

Beste Mijnheer Kruithof,

“Excuseer mij” dat ik u aanschrijf. Er moet me iets van het hart.

Tot voor kort was u één of meerdere boeken op één van mijn planken.

Filosofiestudies zijn mij vreemd. Interviews met u niet.

Er was altijd een trigger, een bron van nieuwsgierigheid, een ode aan de verwonderde manier van uw inkijk in onze Vlaamse keukens.

Een vlijmscherpe analyse diende zich aan.

Door een stom toeval, waarvan ik de details voor mezelf bewaar, komt een archivaris op mijn pad.

Hij stimuleert gedachten en gevoelens rond de herwaardering van de dingen.

Hij verenigt de objecten die ooit door u op de kop getikt werden. En laat ons  betekenis inkleuren met onze eigen stift. Hij inventariseert verhalen, gedachten die dwalen.

Hij luistert (soms) naar de naam Hans Bossmann. Maar meestal, in zwart/wit, naar die ander tussen de blokjes van de tafel.

De rijkdom van zijn “aanstokerij” moest mij even van het hart.

Soms was ik deelnemer, soms getuige, soms rapporteur, soms amateur.

Maar altijd in de ban van de bijzondere magie van United Objects.

10.000 woorden zouden niet volstaan om het domino-effect te beschrijven.

Zijn manier van omgaan met uw dingen ontgaat niemand.

Er wordt gretig geconsumeerd.

Al lijkt het een tussendoortje, iets heel gewoons, de ervaring leert me dat ik wel beter weet.

Excuseer mij dat ik nog even verder ventileer.

Uw nalatenschap inspireert.

Kunstenaars worden geherwaardeerd. Hun projecten zullen bewaard blijven in vele herinneringen.

Jan met of zonder de Pet voelt zich uitgenodigd om iets te betekenen.

Indien u vanuit uw huidige verblijfplaats over wifi beschikt, surf dan eens naar de site van het MAS.

Daar krijgt u alvast een sfeerbeeld van wat uw nalatenschap teweeg brengt.

Het zal u ongetwijfeld iets doen.

Die derde en of vierde levens der dingen.

Ik lees uw boeken en herlees zijn verhalen, stil of luidop.

Herdenken is één van mijn specialiteiten.

Een soort van hommage op 4 april staat genoteerd in mijn agenda.

U komt toch ook ?

Hartelijke groet,

Een stille bewonderaar van al wat kringt in de winkel

Kris Philips

Foto en tekening op nijlpaard: Kris Philips.